CENNÍK – ŠTUDENTI

 

za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od 31.08.2015

 

 

objekt

počet lôžok

cena za lôžko na mesiac v €

cena za internet na mesiac v €

celková cena na mesiac v €

VB A

(bunkový systém, rekonštruované jadro, sociálne zariadenie na bunke, internet)

celý blok A

2-lôžková izba

62,28

5,97

68,25

3-lôžková izba

57,03

5,97

63,00

VB B

(bunkový systém, sociálne zariadenie na bunke)

1.-7. poschodie, izby 21-40

2-lôžková izba

67,53

5,97

73,50

(zrekonštruované jadro aj izby, internet)

3-lôžková izba

62,28

5,97

68,25

1.-7. poschodie, izby 04-16, 41-52

2-lôžková izba

52,50

 

52,50

(nezrek. jadro, nezrek. izby, bez internetu)

3-lôžková izba

47,25

 

47,25

8.-12. poschodie, izby 21-40

2-lôžková izba

62,28

5,97

68,25

(zrek. jadro, nezrek. izby, internet)

3-lôžková izba

57,03

5,97

63,00

8.-12. poschodie, izby 04-16, 41-52

2-lôžková izba

57,75

 

57,75

(nezrek. jadro, nezrek. izby, bez internetu)

3-lôžková izba

52,50

 

52,50

VBB 402, 502, 602, 702 - bezbariérové

2-lôžková izba

72,78

5,97

78,75

VBB 302 A, 302 B

2-lôžková izba

74,03

5,97

80,00

AD

(samostatné izby, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)

staré bloky s internetom: 

1-lôžková izba

62,28

5,97

68,25

C, D, E, L, M, N, O, P, R, S, T

2-lôžková izba

46,53

5,97

52,50

(nezrekonštruované sociálne zariadenia)

3-lôžková izba

41,28

5,97

47,25

staré bloky s internetom:  G, J (zrekonštruované sociálne zariadenia)

1-lôžková izba

63,28

5,97

69,25

3-lôžková izba

43,28

5,97

49,25

staré bloky s internetom:  F

1-lôžková izba

64,28

5,97

70,25

(zrek. soc. zariadenia, zrek. izbové okná)

3-lôžková izba

45,28

5,97

51,25

nové bloky s internetom:  A, B, H, K

1-lôžková izba

67,53

5,97

73,50

3-lôžková izba

51,78

5,97

57,75

MI

(bunkový systém, rekonštruované sociálne zariadenie na bunke, rekonštruované izby)

bloky s internetom A-D  (model 10+2)                   (suma platná na september - jún)

1-lôžková izba

107,28

5,97

113,25

2-lôžková izba

91,53

5,97

97,50

bloky s internetom A-D  (model 10+2)                   (suma platná na júl - august)

1-lôžková izba

51,50 (s DPH)

5,97

57,47

2-lôžková izba

43,94 (s DPH)

5,97

49,91

bloky s internetom E-H

2-lôžková izba

72,78

5,97

78,75

3-lôžková izba

67,53

5,97

73,50

 

Doplňujúce informácie k cenníku

  • Poplatok za pripojenie na internet je zahrnutý v cene ubytovania.
  • Podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 5/2007, čl. 5, odsek 4 majú študenti v externej forme štúdia, samoplatcovia a študenti súkromných vysokých škôl cenu bytného navýšenú o 16,60 € mesačne.
  • Dodatkom k tomuto cenníku je cenník izieb, ktoré boli rekonštruované jednotlivo.

 

V Bratislave dňa 10.04.2015

 

 

 

 

 

 

             Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA

                                                                                                          Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK