Ako pomôcť iným?

Chcete pomôcť ľudom, ktorí niečo stratili a vy ste to našli?

Všetky nájdené predmety uschovávame v našich skladových priestoroch, kde sú dôkladne evidované a uložené. V prípade, že ste niečo našli a chcete to odovzdať, stačí daný predmet doručiť osobne na dispečing technického oddelenia, ktorý sa nachádza vo VB, blok B (štúrak), 1.PP (podzemné podlažie).

Nájdený predmet bude následne evidovaný a uložený na obdobie 1 roka od dátumu jeho prvého uloženia. Po tomto termíne budú dané predmety odpísané.

Čo robiť keď niečo hľadáte?

Informovať sa môžete osobne na dispečingu technického oddelenia, alebo prostredníctvom emailovej schránky: mlyny.stratyanalezy(at)uniba.sk, pričom je dôležité uviesť presný popis predmetu, miesto a dátum, kedy ste daný predmet stratili.Tieto údaje sú dôležité z hľadiska spätnej väzby v prípade, že sa vami hľadaná vec nájde.

V tejto prílohe si môžete pozrieť zoznam hľadaných a nájdených predmetov.

 

Rovnako aj na http://moja.uniba.sk je voľne dostupná aplikácia v pravom stĺpci na evidovanie strát a nálezov v

rámci celej UK. Nové straty, či nálezy je možné zadávať po prihlásení sa univerzitným menom a heslom, t.j. presne takým istým, ako sa prihlasuje do AiS2.