Nepotrebný elektro odpad (biela a čierna technika), sústreďujte v priestore pri smetných košoch, kde ich následne vyzdvihneme a uložíme za účelom ekologickej likvidácie špecializovanou firmou. V žiadnom prípade elektro odpad nevhadzujte do smetných nádob.